X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Một hệ thống máy tính có kết nối với Internet hoặc liên lạc với thế giới bằng cách nào đó cần một chương trình quét virus. Tác hại của virus có thể chỉ là một trò đùa vô hại làm chậm tốc độ máy tính của bạn, hay xóa hoặc phá hủy dữ liệu, chia sẻ các dữ liệu nhạy cảm trong máy tính của bạn, hoặc cho các hacker truy cập máy tính của bạn. Virus thường phát tán qua thư điện tử và các chương trình, và mỗi ngày đều có các loại virus mới xuất hiện. Đa số các virus thường được viết cho các hệ điều hành phổ biến, và các phiên bản cũ hơn của phần mềm thường có các sự cố về bảo mật, vì vậy bạn phải đảm bảo máy tính của bạn luôn được cài một chương trình quét virus với thông tin về các loại virus mới nhất, đồng thời có cả phiên bản mới nhất của hệ điều hành mà bạn lựa chọn.
Giá thành (€)
On offer biz.jpg (1317)
Loại phần mềm
The category of software.
Loại giấy phép
There are various types of software licence, including free software (open source) where the user does not have to pay, and click-wrap, which is presented to the user on-screen during installation of (paid-for) software.
Relevance
DELL SonicWALL Complete Anti-virus (01-SSC-3426)

DELL SonicWALL Complete Anti-virus, PC, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus (01-SSC-2747)

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, PC, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003

DELL SonicWALL Complete Anti-virus (01-SSC-3425)

DELL SonicWALL Complete Anti-virus, PC, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus (01-SSC-2746)

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, PC, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus (01-SSC-3421)

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, PC, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003

DELL SonicWALL TotalSecure Email Renewal 250 (1 Yr) (01-SSC-7401)

DELL SonicWALL TotalSecure Email Renewal 250 (1 Yr), Bộ công cụ đĩa cứng, Email Renewal 250

DELL SonicWALL Email Anti-Virus (Mcafee And Time Zero) - 250 Users - 1 Server - 1 Year 250người dùng Tiếng Anh (01-SSC-6761)

DELL SonicWALL Email Anti-Virus (Mcafee And SonicWALL Time Zero) - 250 Users - 1 Server - 1 Year, Vỏ hộp, Tiếng Anh

DELL SonicWALL TotalSecure Email Renewal 100 (1 Yr) (01-SSC-7406)

DELL SonicWALL TotalSecure Email Renewal 100 (1 Yr), Bộ công cụ đĩa cứng, Email Renewal 100

DELL SonicWALL 01-SSC-8997 1năm phần mềm chống vi rút (01-SSC-8997)

DELL SonicWALL 01-SSC-8997, Bộ công cụ hoàn chỉnh, SonicOS 5.6.3

DELL SonicWALL TotalSecure Email Renewal 50 (1 Yr) (01-SSC-7400)

DELL SonicWALL TotalSecure Email Renewal 50 (1 Yr), Bộ công cụ đĩa cứng, Email Renewal 50

DELL SonicWALL Stateful HA Upgrade NSA 3500 (01-SSC-7094)

DELL SonicWALL Stateful HA Upgrade NSA 3500, Nâng cấp, NSA 3500

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus (01-SSC-3420)

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, PC, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003

Loading ...
No match found